Nå er det friviljuge som brenn for industrihistorie sin tur