Nærmere 6 milliarder kroner mer til kommunene neste år