I Dovre var det registrert 4 arbeidsledige, noe som utgjør 0,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er en halvering fra samme tidspunkt i fjor. I Nord-Gudbrandsdalen ellers var det også i Lom og Skjåk så få arbeidsledige at tallet ikke vises på Navs statistikk. I Skjåk var det 0,3 prosent, i Lom 0,1 prosent. For regionen samlet sett viser statistikken 16 helt ledige personer i mai.

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,8 prosent.

– Antall arbeidssøkere har gått ned siste måned, fra 5 112 i april, slik at det dermed er stadig færre arbeidssøkere i fylket, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Ved utgangen av mai var det 2823 helt ledige, som tilsvarer 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3426, som tilsvarer 1,8  prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var det 1 391 delvis ledige, som tilsvarer 0,7 prosent av arbeidsstyrken. 389 av de ledige er permitterte. Dette utgjør 0,2 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Færre ledige stillinger, men gode muligheter for sommerjobb

I Innlandet var det i mai måned en tilgang på 2 565 ledige stillinger. Tilgangen var størst innen helse, pleie og omsorg med 708 nye ledige stillinger. Det er mange nye stillinger også innen reiseliv og serviceyrker. Innen bygg- og anlegg er det i mai en tilgang på 105 stillinger.  Her er tilgang på nye stillinger nesten halvert siden i fjor. – Vi ser at det er mange ledige stillinger innen typiske sommerjobb-næringer. Her kan det åpne seg muligheter for mange ungdommer til å skaffe seg en fin erfaring fra arbeidslivet, sier Lien.

Ber om at arbeidsgivere ansetter ungdom i sommerjobb 

Hvert år de siste årene har NAV tilbud om mulighet for sommerjobb gjennom sommerjobb-prosjektet. – Dette er et godt tilbud, både til ungdom og til arbeidsgivere. Det er først og fremst rettet mot ungdom som har noen utfordringer med å skaffe seg sommerjobb. Arbeidsgivere får tilskudd til lønn for ungdom som er med via dette tiltaket. Vi ønsker å komme i kontakt med flere arbeidsgivere som vil gi ungdom en mulighet, sier Bjørn Lien.