Kommunedirektøren har sendt saken videre til formannskapet: – Det haster å få gjort en tilsetting