Full koronakompensasjon til kommunene: – Vi ønsker å rette en stor takk