– Salget av nye rene diesel- og bensinbiler er trolig i ferd med å bli historie i Norge. Samtidig var andelen bensinhybrider og ladbare bensinhybrider i mars på ti prosent, som viser at ikke alle er klare for elbil riktig ennå, sier direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) Øyvind Solberg Thorsen i en pressemelding.

Av 19.366 nye personbiler i mars var 16.811 elbiler (86,8 prosent), mens rene diesel- og bensinbiler til sammen kun sto for 2,7 prosent av nybilregistreringene. I mars i år ble det registrert 19,3 prosent flere nye personbiler enn i løpet av samme måned i fjor.

Rekordmange Teslaer

– Alt i alt ser det ut til at takten i antall nybilregistreringer er i ferd med å normaliseres etter første kvartal. Men vi må trolig nedjustere prognosen for 2023 som var på 154.000 førstegangsregistrerte nye personbiler, sier Solberg Thorsen.

Både kvartalet som helhet og mars som enkeltmåned, har vært preget av et rekordhøyt antall nye Teslaer.

– For bilindustrien generelt kan det se ut til at det nå er noe mindre produksjonsutfordringer. Det kan kanskje bidra til litt kortere ventetid for de som har bestilt og nå bestiller nye biler, sier Solberg Thorsen.

Frykter kunstig høye tall

Elbilforeningen er på sin side fornøyd med økning, men frykter tallene er kunstig høye.

– Vi gikk inn i et svært usikkert elbilår der moms og vektavgift ble innført samtidig med renteøkning og inflasjon. Det ga grunn til bekymring, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening i en pressemelding.

Elbilandelen bør være godt over 90 prosent i 2023 for at Norge skal være i rute til å nå målet om 100 prosent i nybilsalget i 2025, slik Stortinget har bestemt.

– Vi er spent på om elbilandelen kommer seg høyt nok utover året.