Nå starter arbeidet med å bedre villreinens tilstand - ber om dine innspill