Her blir det endelig ny gang- og sykkelvei: – Vi setter i gang så snart det lar seg gjøre

foto