– Slik det ser ut nå, er det ikke forsvarlig å arrangere