Dette var blant spørsmålene som dukket opp da brannsjef Åge Tøndevoldshagen informerte formannskapet fra kommunene Lesja og Dovre og dagens situasjon i etaten. Det felles brann- og feievesenet har fire år med investeringer og aktiviteter for å øke beredskapen bak seg, og fremstår i dag med moderne utstyr og godt utdannet personell.

- Vi har blant annet fått større slagkraft på bilene. Det er samme system på bilene både på stasjonen på Lesjaskog og på Dombås, noe som er viktig ved behov for utveksling av personell, forklarte Tøndevoldshagen.

Samlokalisering

Likevel ser brannsjefen utfordringer for etaten i nær fremtid, deriblant trøbbel med bemanningen, spesielt på Lesjaskog, og også utløpet av leiekontrakten på stasjonen på Dombås.

- Det er viktig å ta tak i dette så snart som råd, slik at vi kan få på plass gode løsninger, presiserte han.

Flere av formannskapsmedlemmene tok til orde for å se på muligheter for samlokalisering av flere av utrykningskjøretøyene som allerede finnes på Dombås.

- Slik det er i dag har vi hjulambulansen på en plass, luftambulansen på en annen, og kanskje brannbilen på en tredje. Kanskje det nå er lurt å se om det går an å få samlet alle disse på ett sted, sa Dovres ordfører Bengt Fasteraune (Sp).

Legevakt også

Ronald Kikut (Sp) fra formannskapet i Lesja mente man burde tenke enda større, dersom man først skulle vurdere en samlokalisering.

- Etter den siste tidens uro rundt legevakten på Otta, er det kanskje på sin plass å ta med en felles legevakt for Lesja og Dovre når man vurderer plasseringen. Jeg mener vi må forsøke å stå på egne ben her oppe, og på den måten sikre at lokalbefolkningen i Lesja og Dovre skal få den hjelpen de trenger til enhver tid, sa han, men møtte motstand mot innspillet blant annet fra Dovreordføreren.

- Legevakttilbudet på Otta vil til enhver tid være et speilbilde av den legekapasiteten vi har i regionen, mente han.

Representantene ble enige om å ta opp problematikken rundt mannskapssituasjonen og brannstasjonen på Dombås på neste felles formannskapsmøte.