Venneforeininga foreslår å legge ned seg sjølve: – Dette er alvor

foto