– Noreg er bygt på ein kristen grunnmur. Vi må attende dit