– Ingenting er meir gjevande enn å tilby folk noko dei sett pris på