Rådmannen innstiller på å ikke gi støttende uttalelse om en eventuell friskoleetablering i Dovre

foto