Dette er forslagene for plassering av Mjøssykehuset

foto