Tidligere denne uken ble det tilrådt fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag å ta ut 25 moskus i år. Det inkluderer de 10 dyrene som har slått seg til ro på Dalsida på Lesja.

Underskriftkampanjen til Helberg ble startet 31. mars, og har i skrivende stund (torsdag) 434 underskrifter. Helberg mener fylkesmannen i Sør-Trøndelag går i mot sine egne ord, da lungesykdommen herjet i flokken på Dovrefjell i 2006.

– Da flokken var på 350 dyr var det ikke snakk om å skyte noen for å få ned bestanden. Hvis man på toppen av dette skyter et stort antall , så kan dette bety slutten for moskusstammen på Dovre, og dette var før epidemien gjorde et solid innhugg, sier hun.

Hun mener antallet moskus på Dovre overhodet ikke utgjør et problem.

– Det er ingen rapporter som melder om for hardt beitetrykk eller at dyr sulter. At det går sau i en nasjonalpark er en horribel situasjon i seg selv, skriver Helberg.

- Må tas vare på

Hun mener at skyting bør være siste løsning på å hanskes med utbryterne fra kjerneområdet.

– Fylkesmannen overser hva som står i forvaltningsplanen angående moskus på Dovre, nemlig at dyr som har brutt ut fra flokken skal drives tilbake av erfarne drivere. Flokken har vært her i over 70 år, og har vi først bestemt at de skal være her, bør vi jaggu ta vare på dem også, mener Helberg.

Seniorrådgiver hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag har svart adressa.no på utspillet til Helberg.

–Jeg har ingen kommentar til selve protestaksjonen, men jeg synes det er flott at folk engasjerer seg i naturspørsmål. Og jeg har forståelse for at man er bekymret for moskusen. 270 dyr er en liten og sårbar stamme, sier Rangbru.

Moskusen har vært utsatt for to epidemier av lungesykdom, og Veterinærinstituttet bekrefter at saltslikkesteinene som legges ut til sauen, er en smittekilde.

Gjerde inn saltsteiner

– Veterinærinstituttet har et overvåkningsprogram som har pågått i ti år. Etter den andre epidemien i 2012, fant man ut at moskusen fikk i seg dråpesmitte fra sau når de slikket på saltsteinene, sier Rangbru til adressa.no.

I 2006 døde 71 moskus. Under den andre epidemien i 2012 ble det funnet 40 døde dyr.

Planen for å hindre nye epidemier er å gjerde inn saltsteiner, slik at sau kan komme inn, men ikke moskusen.

– I forvaltningsplanen sies det ikke noe om sykdom. Det er noe vi må få innarbeidet i en ny forvaltningsplan etter det som er skjedd. Vi må også i dialog med sauenæringa for å redusere faren for ny smitte. Men vi er ikke kommet langt med disse planene, sier han.