I 1960 fikk seksten år gamle Magne Nilsplass sommerjobb på Lesja ysteri. Der trivdes han så godt at ferievikariatet nå har blitt til 50 år i samme bedrift. Noe som kvalifiserer til Kongens fortjenestemedalje i sølv.

- Å få dele ut edelt metall på vegne av Hans Majestet Kong Harald er det største en ordfører kan få oppleve, sa Lesjas ordfører Per Dag Hole da han sist torsdag hadde æren av å tildele Kongens fortjenestemedalje i sølv til en av sine sambygdinger.

Lang og tro tjeneste ved Lesja Innkjøpslag (tidligere Lesja ysteri), en alltid positiv innstilling til jobben og en utrolig evne til å tenke løsninger når ting ser umulig ut gjør Magne Nilsplass til en verdig innehaver av Kongens sølv.