— Bengt er en engasjert og engasjerende politiker, med solid politisk erfaring. Han kjenner organisasjonen godt, og vil evne å løfte Oppland Senterparti, som organisasjon og som politisk drivkraft. Valgkomiteen mener Bengt vil være en tydelig og samlende leder for Oppland Senterparti, sier leder i valgkomiteen, Haldor Ødegård.

Ikke på gjenvalg

Fasteraune er ordfører i Dovre kommune og regionrådsleder for Nord-Gudbrandsdalen, og vil ta over etter Ivar Odnes som har hatt ledervervet siden 2006. Odnes varslet valgkomiteen for et år siden at han ikke ønsket å stille til gjenvalg.

Mariann Skotte fra Lesja er en nykommer på lista, som vil bli vedtatt på fylkesstyret i midten av februar.

Oppland Sp sine to nestledere, Aud Hove og Pål-Arne Oulie er heller ikke på valg i år. Innstillingen fra valgkomiteen har tre nye Sp-kandidater på lista:

Studieleder:

Kjersti B. Fremstad (Vestre Toten) - NY

Styremedlemmer:

Mai Haugan (Jevnaker)

Torvild Sveen (Gjøvik)

Tom Runar Nordeng (Nordre Land) - NY

Magnhild Strand (Øystre Slidre)

Turi Elise Kaus (Ringebu)

Mariann Skotte (Lesja) - NY

 Mye internt bråk