Med knapt flertall vedtok komunestyret i Lesja i dag å stenge dørene i Kjøremgrenda barnehage.

- Ei stemme. Bare ei stemme.Dette er langt i fra langsiktig gjort, var den umiddelbare tilbakemeldingen fra foreldre og ansatte fra Kjøremgrenda barnehage.

De reagerte sterkt på avgjørelsen kommunestyret i Lesja gjorde i dag. Fra 1. august 2015 stenges dørene i Kjøremgrenda barnehage.

- Lykke til i ei kommunesammenslåing med Dovre. Da havner dere i bakevja, var avkjedshilsenen fra leder i foreldreutvalget i Kjøremgrenda, Unn Merete Kalvøy.

Hun var skuffet over at det ikke var representanter fra foreldre og ansatte i de andre barnehagene i kommunen tilstede på møtet.

- Det er snakk om strukturen for alle barnehagene, sa hun.

Dårlig medvirkning

Lasse Sønstebø har hatt barn i Kjøremgrenda barnehage i 10 år. Han er skuffet over måten Lesja kommune har involvert foreldre og andre berørte.

- Her har administrasjonen utredet et helt år. Og først 5. november i år informerer de oss, sier han skuffet.

Flere foreldre og ansatte var tilstede under dagens kommunestyremøte. De mente dette ikke var langsiktig tenkt av politikerne.

- Det var heller ikke sagt et ord om alle investeringene som kommuen har blitt gjort. For eksempel å bruke 11 millioner på et nybygg på Tunstugu, sa Kalvøy.

Oppvekst- og kultursektoren må spare totalt 5,5 millioner kroner. Nedlegging av barnehagen i Kjøremgrenda vil gi en innsparing på 1,2 millioner kroner.

Nytt forslag

Både livsløpsstyret og formannskapet i Lesja gikk enstemmig inn for forslaget om å stenge Kjøremgrenda barnehage. Alternativene var å kutte ned på pedagogisk personale i alle tre barnehager i Lesja, eller legge Kjøremgrenda inn som en avdeling under Kyrkjebygda barnehage. Det siste alternativet vil gi en innsparing på 500 000 kroner. Jann Erik Dalum (Ap) og en samlet Senterpartigruppe kom med forslag om å opprettholde alternativet der Kjøremgrenda blir en del av Kyrkjebygda.

- Vi vil bruke tiden fram til budsjettmøtet i desember på å finne resterende 500 000 kronene som må spares inn, sa Marit Rolstad, som la fra forslaget på vegne av Senterpartiet.

Dette forslaget ble nedstemt, med knappest mulig flertall.

Styrt opptak

Barn som har plass i Kjøremgrenda barnehage i dag vil få plass i Kyrkjebygda fra 1. august. Flere av politkerne på talerstolen tok til orde for at nedleggingen ikke er gjort i en langsiktig tankegang. Dette både når man ser på utvikling i Kjøremgrenda, og om økt barnetall skulle gjøre at det ikke blir plass til alle som ønsker plass i Kyrkjebygda. Politikerne i Lesja vil på nyåret behandle en vedtektsendring, der barnehageopptaket vil bli foreslått satt til to ganger i året. I dag er det løpende opptak, noe som gir dårlig forutsigbarhet med budsjettarbeidet. Det vil også bli foreslått styrt opptak, der man ikke lenger kan forvente å få plass i den barnehagen man har som førstevalg.