Øyvind Frich (Ap) fremmet forslag om at Dovre kommune trakk seg ut av forsøksordningen. I forskriften er det beskrevet standardforskrift fra Miljøverndepartementet. I saksframlegget var det pekt på begrensninger for Dovre kommune for etablering av snøskuterløype. Løypene skal ikke legges i verneområder, og det er en forutsetning at grunneiere samtykker for løyper.

– Jeg synes vi har nok av bråkete steder i kommunen. Jeg vil ikke ha mer lyd, med snøskuterløyper blir det ikke stille rom noen steder, mente Frich.

– Frihet til å velge stillhet

Han har selv benyttet seg av snøskutertilbudet i Sverige, og mener det vil bli nok av muligheter for snøskuterkjøring i nabokommunene.

– Planarbeidet vil kreve en mye ressurser, som jeg mener vi kan bruke på andre arbeidsoppgaver, sa Frich.

Knut Nytun (Sp) mente det ville være lite troverdig for innbyggerne selv om han i utgangspunktet var mot snøskuterløyper.

– Vi bør likevel ha et planarbeid, da har vi sett på mulighetene for et slik tilbud, sa Nytun.

– Vi må også gi innbyggerne våre frihet til å velge stillhet. Jeg tror heller ikke det er noe penger å tjene på dette, sa Frich.

Gunn Jane Ulekleiv (Sp) Guri Ruste (uavh.) og Johan Solli (uavh.) støttet forslaget til Frich.

– Når planarbeidet blir være ressurskrevende, har vi andre prioriteringer som er viktigere, mente Ruste.

Ulekleiv poengterte at det vil være utfordrende å finne egnede traseer utenom nasjonalparkgrensene og å få med grunneiere.

Banket med dobbelstemme

Åge Haugen (Frp) og Per Arnold Backe (H) stilte seg positive til å gjennomføre planarbeidet.

– Jeg tror ikke det trenger å være ressurskrevende. Vi har mange grusveier i kommunen som det kan anlegges snøskuterløyper på, mente Haugen.

– Dette skal være et tilbud, det er ikke meningen at vi skal ha hver vår snøskuter i kommunen, poengterte Backe.

Fasteraune banket til slutt vedtaket med sin dobbeltstemme, da det var åtte stemmer for forslaget til Frich for å trekke seg, og åtte stemmer for å vedta saksframlegget om å bli med videre i forsøksordningen. Det var 16 av 17 representanter som deltok på møtet.

– Det er ikke snakk om frislipp av snøskuterkjøring. Blir vi med videre, finner vi ivertfall ut av mulighetene, mente Fasteraune.

Øyvind Frich er Arbeidarpartiet sin fyrstekandidat framom kommunevalet i haust. (arkiv) Foto: Lokalavisa Vigga