Frivillige organisasjoner kan igjen søke om korona-støtte