I dialog med politiet etter netthets: - Dette styrker bare troen min på at det vi har gjort er rett