Tordhol flyttet fra Dombås til Lillehammer for omtrent femten år siden. Han gikk da fra jobben som rådmann i Dovre, og begynte i Kommunenes sentralforbund, som rådgiver, og etter hvert mest med et kompetanseutviklingsprosjekt, felles for Hedmark og Oppland. Deretter ble han fylkesrådmann i Oppland, frem til han sluttet i september 2011.

Les mer om Bernt i ukens Vigga.