Lørdag klokka ett entrer det lokale bandet Pjoltergeis Coverta scenen i Minneparken på Dombås, som det første av flere sommerarrangementer.

Dovre kommune har generert midler til det de kaller ”Sommeraktivitet i Minneparken”, og Mattis Sørum er kunstnerisk ansvarlig for gjennomføringen. - Scenen i parken ble bygd for å bli brukt, sier Sørum.

Gjennom dette initiativet håper både han og kommunen og stimulere til aktivitet. - Det blir flere konserter utover juli og august, røper han.

Programmet er ikke helt spikret, men på blokken har han lokale navn som Martine Haugen, Lene Marie Ulheim og Ganglaget. - Jeg jobber med noen flere aktører, og håper å få til et variert program i parken i sommer, sier Sørum.