Arbeidsgruppen og styringsgruppen var fredag samlet ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter på Otta i Sel. Der ble utredningen av spesialisthelsetjenester overlevert til administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet.

Kutter reisetiden

Utredningen tar for seg å kutte reisetiden med flere timer. For personer boende lengst nord i Lesja, kan det bety så mye som to timer mindre reisetid hvis forslaget vedtas. Dette gleder sektorsjef i Lesja kommune, Therese Hole, som også har vært med i arbeidsgruppen.

– Dette er veldig store fremskritt. Mange synes at det er lang reisetid, så nå får dårligere pasienter kortere reisetid, sier hun.

Formålet med utredningen er å unngå lange og krevende reiser til sykehus ved å gi tilbud om spesialisthelsetjenester nærmere der pasientene bor. Samt å sette fokus på utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Gudbrandsdal generelt. Sikre stabil drift og utvide allerede etablerte spesialisthelsetjenester ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) og etablere nye tjenestetilbud.

Eksisterende tilbud

NGLMS omfatter både kommunale tjenester for Sel kommune, interkommunale tjenester for kommunene i Nord-Gudbrandsdal og spesialisthelsetjenester i regi av Sykehuset innlandet.

– Sykehuset Innlandet leier lokaler til røntgen, dialyse og to kontorer til spesialistpoliklinner, skrives det.

Fra desentralt til sentralt

Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør i prehospitale tjenester, forteller at det har vært en stor dag som er med å styrke forholdet innad i regionen.

– Dette har vært en stor dag for oss i Sykehuset Innlandet, men også for samarbeidet med regionen. Nå har vi en plattform for videre arbeid.

Han tilføyer:

– Det blir et nærmere tilbud, og det som har vært hele tanken er at det som kan gjøres desentralt, det skal vi flytte sentralt, forteller Kristoffersen.

Dette er forslagene ved NGLMS:

  • Forsterkning av eksisterende poliklinikk tilbud og røntgen

  • Vurdere muligheten for teleultralyd

  • Vurdere muligheten for CT

  • Etablere poliklinisk tilbud innenfor øre-nese-hals, onkologi, geriatri, øye, lunge, pediatri, urologi, nefrologi, kardiologi, dagkirurgi/fjerningspoliklinikk

  • Utvide oppgaveområdet til ansatte ved dialysen.

Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen i Sykehuset Innlander leverer fra seg utredningen til administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard via videokonferanse. Foto: Håkon Wikan