Setter Dovre kommunes vedtak til side - Toftelien får dele fra våningshuset