Kommunedirektøren opprettet ny kommunalsjefstilling – det hadde han ikke lov til