Justisdepartementet bestemte i september 2021 at elektrosjokkvåpen skal innføres i samtlige politidistrikt. Dette ble besluttet etter at fire politidistrikter hadde prøvd ut maktmiddelet i daglig tjeneste siden 2019.

Evaluering utført av Umeå Universitet i Sverige konkluderte blant annet med at utprøvingen ikke medførte økt maktbruk fra politiets side, men noe endret maktbruk, herunder redusert bruk av pepperspray.

– Strømmen som gis fører til at nervene på personen rammes en kort stund slik at denne går i bakken, og at politiet kan få mulighet til en trygg pågripelse. Utprøvingen har vist at bruk av elektrosjokk fører til veldig få skader og ingen alvorlige. Skadene skyldes ikke strømmen, men personen kan for eksempel få sekundærskader i fallet mot bakken, sier politiførstebetjent Sondre Olsen Bakka i en pressemelding. Han har ledet opplæringen av mannskapene.

Erstatter ikke skytevåpen

Politiet skal fortsatt løse oppdragene med minst mulig bruk av makt, og med minst mulig inngripende maktmidler.

– Da er det ekstra viktig at politiet har flere muligheter før de eventuelt må ta i bruk skytevåpen. Elektrosjokkvåpen er mindre farlig enn skytevåpen og plasseres mellom pepperspray/batong og skytevåpen på politiet maktpyramide. Det vil si at elektrosjokkvåpenet ikke erstatter skytevåpen. Elektrosjokkvåpen vil aldri kunne være tilstrekkelig i de verst tenkelige situasjoner, men kan være med å begrense skadeomfanget noe, sier Bakka.

Må oppfylle krav

Alle operative politibetjenter har denne våren fått opplæring i bruk av elektrosjokkvåpen. Opplæringen har vært både teoretisk og praktisk.

Bruken av elektrosjokkvåpen er regulert i en egen instruks som definerer hvilke vilkår som skal være oppfylt før det kan benyttes.

Det legges ikke opp til at hver politibetjent har sitt eget elektrosjokkvåpen, men det vil være tilgjengelig per patrulje.