Ønsker å sette opp anlegg for produksjon av hydrogen som drivstoff på Dombås

foto