Oppstartssamling for Landsskyttarstemnet 2026: - Vi må vete kva vi vil