Lesjajenta Vanja (22) er kandidat til bisperådet – størst av alt er kjærligheten