Vurderer å selje butikken: – Det har blitt ein del førespurnader

foto