– Vi må vise at Lesja er et raust og inkluderende lokalsamfunn