200 millioner kroner skal bidra til å øke politiets lokale tilstedeværelse