Disse vil bli leder for helse- og rehabiliteringsavdelingen i Dovre