Fjellstyrene og beitelag fikk medhold i krav om erstatning - Nå tar staten saken til lagmannsretten