Partisamarbeid på tvers av kommunegrensene: – Kvar for oss blir vi fort små