Marthe ønsker seg et godt tverrpolitisk samarbeid

foto