Krevende for godsselskap - taper over én million kroner daglig