Fredrik (33) og Byggtorget fekk pris: – Ei ære for oss