– 2022 var et mørkt år for trafikksikkerheten

foto