Kari bygde seg nytt hus på Lesja etter 50 år utanbygds

foto