Høgskolen i Innlandet inngår samarbeid med Lesja og Dovre - vil sikre rekruttering av sykepleiere