foto
30,30,353,371.385468

Mellom slagene av de store julemåltidene kan du lage en flott papirstjerne.

Om uværet raser utenfor veggene og det er lite å ta seg til mellom de store julemåltidene kan en lage de fineste papirstjerner av noe de fleste har hjemme - vanlig kopipapir.