- Om eg fekk valet mellom dette og skule, så hadde eg valt dette

foto