10 kommuner i Gudbrandsdalen samles for å vise sin motstand mot kraftutvalgets forslag