Ungdom i Nord-Gudbrandsdalen skal styrke den digitale kompetansen blant eldre gjennom ny ordning