Torbjørn Moen (87) fra Dombås har vært på reinsjakt en god mannsalder. Siden 1947 har han jaktet villrein på Dovrefjell.

- Utenom i ´48, da var jeg i militæret. Da var det ikke jaktkort på ett type dyr, det var bare på ett reinsdyr. Da lønte det seg å skyte storbukken, sier Moen.

I år hadde Moen jaktkort både på kalv og simle. Han fikk bare skutt simla, og etter drøye fjorten dager på jakt, fikk han inntrykk av at det var for mye folk samtidig i fjellet.

- Ikke trivelig

- Det går ikke an å gjøre alt på én gang. Forsvarsbygg går manngarder og sprenger i fjellet, samtidig som jegere jakter. All aktivitet kan ikke være samtidig. Ryddinga til Forsvarsbygg bør gå utenom jakta, mener den erfarne jegeren.

Moen mener Forsvarsbygg og fjellstyrene må samarbeide, slik at jegerne får gå i fred.

- Det var trivelig og fredelig å gå i fjellet før. Slik var det ikke i år. Når du har fått tak i jaktkort, har du et ansvar med å få tak i et dyr du selv mener er bra, sier Moen.

Siste helga i jakta var sønnen til Moen med. Da var det veldig mye folk i fjellet, både jegere og turister, kan Moen fortelle.

Mye moskus

Moen har hytte ved Einøvlingen, og i år fikk han ikke tilgang første uka av jakta, på grunn av ryddeprosjektet til Forsvarsbygg.

- Andre uka var jeg der, men det var ikke så mye rein som det har vært før. Det gikk noen få dyr der. Jeg fikk skutt simla mi, men kalven fikk jeg ikke tak i, sier Moen.

Moen tror også det er for mye moskus på Dovrefjell, og at mange gruer seg for å gå i nærheten av de store dyra.

- Jeg liker ikke å gå med moskusen, de er ikke så trivelige. Jeg tror det er for mange dyr på et lite område. Etter krigen var det satt ut noen dyr på Dovrefjell, og da var det beregnet at en flokk på rundt 40 skulle passe området. I år møtte jeg på over 30 moskus bare fra Hjerkinn til Einøvlingen, en tur på 13-14 kilometer, sier Moen.

Brev

I januar i år sendte han brev til Dovre fjellstyre med sine bekymringer rundt den store moskusstammen, og at Forsvarsbygg rydder samtidig med villreinjakta. Han fikk aldri svar fra fjellstyret.

- Vi mottok brevet, og tolket det som et innspill i en debatt. Derfor svarte vi ikke på det. Jeg vet Torbjørn er en erfaren jeger og fjellmann, og tar synspunktene hans seriøst, sier Erland Løkken, leder i Dovre fjellstyre og Villreinutvalget for Snøhetta.

- Moskusen er det Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som forvalter, og det jobbes med en ny forvaltningsplan for stammen. Vi hadde møte i vår, da krevde vi en mindre stamme, sier Løkken.

Problematisk

Løkken innrømmer at trafikken er problematisk i reinsjakta.

- Vi har styremøte i villreinutvalget den 17. oktober. Vi har fått inn mange innspill fra jegere, og vi skal drøfte disse. Vi tar dette på alvor, sier Løkken.

Før møtet har han ikke klare tall på fellingsprosenten i Snøhetta Øst-stammen, og ikke en helhetlig vurdering av jakta. De følger stammen tett med tre tellinger årlig, i tillegg til innspill fra forskere og fagpersoner.

- Hvis fellingen er for liten i forhold til beitegrunnlaget, er det problematisk. Vi styrer fellingsgrunnlaget etter beitegrunnlag, og i forhold til telling. Kvota er større i år enn i fjor, og målet har vært å felle 52-53 prosent på kvota som er 1300 dyr, sier Løkken.

Balansegang

Dersom resultatet i år ikke er som ønskelig, kan det stilles nye krav til menneskelige aktører, mener Løkken.

- Vårt mål er å ta vare på villreinen som levedyktig stamme, og legge best mulig til rette for jegere. Vi ønsker også at det skal være tilrettelagt for folk i fjellet, men ikke hvis det går for mye utover reinen, sier Løkken.

Forsvarsbygg er ferdig med

eksplosivryddinga i skytefeltet for i år. Enda gjenstår inntil sju år med manngarder og manuell rydding.

- Fjellstyret valgte å ta ryddingen på kortest mulig tid. Det er et problem med ryddingen i jakta, men underveis i prosessen valgte vi å heller rydde intensivt, enn å trekke det ut over flere år. Det er også et samfunnsøkonomisk spørsmål, sier Løkken.

Forsvarsbygg må gjennomføre ryddingen på barmark, og i juli er det ferieavvikling. Derfor går ryddingen på vårparten og på høsten, delvis styrt av snømengden.

- Det er en balansegang disse årene Forsvarsbygg jobber. Jeg har gitt signal til Forsvarsbygg om at det er ikke sikkert vi aksepterer dagens ordning til neste år. Dette må vi se på når vi har all informasjon og tall fra årets jakt klar, sier Løkken.

- Må rydde i jakta

Odd Erik Martinsen, prosjektsjef og ansvarlig for Hjerkinn PRO i Forsvarsbygg er kjent med, og har forståelse for problemstillingen.

- Det var mye aktivitet under villreinjakta i år, men skal vi gjennomført prosjektet under forutsetningene som er gitt, er vi nødt til å rydde i jakta. Dette er ingen ny diskusjon, sier Martinsen.

Han lover at etter prosjektet er ferdig, blir det veldig bra for villreinen og jegerne i fjellet.

- Vi er årlig i dialog med fjellstyrene i forkant av jakta, slik at ulempene kan gjøres minst mulig. Vi vil også ha en dialog med fjellstyrene etter årets jakt, for å evaluere erfaringene, sier Martinsen.

Hva mener du om aktiviteten i fjellet under reinsjakta? Delta i vår uhøytidelige avstemming, resultatet kan bli brukt i avisa.

(Foto: villrein.no / Arne Nyaas) Foto: Lokalavisa Vigga