De eldste barna troppet opp på møtet, for å fremføre julesanger og stille ordføreren et par spørsmål. Og det var gitt streng beskjed på forhånda at ordfører Bengt Fasteraune måtte ha ordførerkjedet på.

SE VIDEO UNDER

Kuppet var planlagt av Guri Ruste (uavh.) og Greta Talleraas (Sp). De ville ha fokus på hvor viktig en god barnehage er for utviklingen.

Talleraas forklarte hvor viktig de første årene er for utviklingen til barna, også i et samfunnsnyttig perspektiv.

– De som var her nå vil vi treffe igjen på Fredheim, hvis vi er heldige. Det vi investerer i gode barnehager er et samfunnsbyggende grunnlag, som vi får igjen senere, sa Ruste.

Hun leste opp "Musa og hesten", og oppfordret alle til å behandle hverandre med respekt, for å kunne drive Dovre frem i fremtiden.