Kommunestyret i Lesja snudde om. Gangvegen mellom Lesjaskog og fylkesgrensa er igjen med i planene til Lesja kommune.

Nå er det vedtatt i forbindelse med behandling av økonomiplan og driftsbudsjett, at ferdigstillelse av gang- og sykkelvegen på denne strekningen skal ha høyest prioritet i økonomiplanperioden 2015 – 2018, både når det gjelder medfinansiering av kommunen og når det gjelder politisk og administrativt plan- og påvirkningsarbeid.

Dobbeltløp

En parallellveg må opparbeides i forbindelse med hytteområdene i Solsidaplanen på Lesjaskog. Poltikerne vedtok å bygge gang- og sykkelveg på strekningen fram til parallellvegen i forbindelse med utbygging av vann- og avløp. Det dreier seg om rundt en kilometer vestover fra Krossom. Parallellvegen vil gå i underkant av 2,5 kilometer fra krysset på Krossom. Fra her vil VA-ledningen mest trolig krysse Rauma, og fortsette til Bjorli på sørsiden av elva. Før dagmøtet på kommunestyresalen torsdag hadde hver av medlemmene i kommunestyret i Lesja fått et brev på plassen sin. Brevet inneholdt over 300 underskrifter i kampen om gangvegstrekningen fra Lesjaskog til fylkesgrensa til Møre og Romsdal. På grunn av Lesja kommunes økonomiske situasjon har den siste delen av «Lesja-modellen» ikke blitt tatt med i økonomiplanen for de fire neste årene. Innbyggere på strekningen har reagert på dette.

Bra initiativ

- Det bra med initiativ i denne saken, sa ordfører Steinar Tronhus (Ap).

Ingen er uenig i utbyggingen av gangveg, mente han. Men Lesjas lommebok er tom.

- Alle midler til gangveg forsvant i statsbudsjettet, sa Tronhus.

Han fortalte at det jobbes aktivt blant politikere, og at det blir arbeidet med å få på plass et møte med statssekretær Bård Hoksrud. Tronhus mener Statens vegvesen må utfordres.

- De sier at de har et ansvar, det skal vi minne dem på, sa Tronhus.

Gruppeleder for Senterpartiet, Einar Utgaard,er enig med Tronhus i at dette arbeidet er viktig, men at det er vanskelig når det ikke finnes midler.

- Vi har mål og visjoner, men ikke midler. Dette prosjektet er ikke feridg før det er sykkelveg langs hele E 136, sa Utgaard, som også satte stor pris på engasjementet.

Han minte om at Statens vegvesen også har utsatt den gjenstående biten fra Hovauk til Bø.

- Vi må snu alle steinar og gå alle veger for å komme fram til målet for å få gang- og sykkelveg i hele kommunen, sa Utgaard.

- Folket «nordafor» er nokså skuffa når det gjelder gang- og sykkelveg. Jeg kan ikke skjpnne at det er lurt å legge VA-ledningen på andre siden av elva for der folk bor, sa Per Inge Skotte (Sp)

Tiltaksmidler

Hanne Velure (H) tok til orde for å jobbe aktiv opp mot Oppland Fylkeskommune, som arbeider med å sette opp en prioritert ønskeliste for tiltak som kan kostes av eventuelle kompensasjonsmidler for differensiert arbeidsgiveravgift. De vil i gang med dette arbeidet over nyttår.

- Jeg ber ordføreren spille inn fullfinansiering av ferdigstillelse av gang- og sykkelvegprosjektet til denne lista med det samme, sa ordføreren.

Velure mener det dreier seg om rundt 40 millioner kroner som skal til for å fullføre «Lesja-modellen».

Det var hennes partifelle Arne Mølmen som kom med det opprinnelige forslaget om at denne strekningen skulle komme inn igjen på økonomiplanen i 2015. Det vedtatte forslaget kom etter gruppemøter og et møte mellom gruppelederne i partiene.